فارسی هادعای علقمه چه دعایی است/ • فارسی ها

برچسب: دعای علقمه چه دعایی است/

دعای علقمه چه دعایی است؟به همراه متن دعا

دعای علقمه چه دعایی است؟ دعای علقمه، دعایی است که پس از زیارت عاشورا خوانده می‌شود. این دعا را صفوان بن مهران از امام صادق(ع) نقل می‌کند؛ اما از آنجا که در پی حدیث زیارت عاشورا که راوی‌اش علقمه است آمده، به نام «دعای علقمه» مشهور شده است. بعضی نیز آن را دعای بعد از زیارت عاشورا نامیده‌اند.این دعا را…

  • خانه
  • دعای علقمه چه دعایی است/