فارسی هادعای احتجاب • فارسی ها

برچسب: دعای احتجاب

همه چیز درباره دعای احتجاب، از سند تا خواص

دعای احتجاب از جمله دعاهای پرفضیلت و شریف می باشد که دارای خواص بسیاری است. از خواص دعای احتجاب رفع غم و اندوه، آمرزش گناهان، افزایش نور قلب و برآمدن حاجت است. از محتوای این دعای عظیم الشان پیداست که برای دفع خطر دشمنان و پناه به پروردگار نیز کارآمد خواهد بود. سند دعای احتجاب چیست؟ با تحقیق و جست‌وجویی…