فارسی هادروغ • فارسی ها

برچسب: دروغ

چرا بچه ها دروغ می گویند؟

به عنوان الگوهای اصلی در زندگی کودکان، والدین و مراقبان نقش مهمی در اهمیت راست گویی و صداقت دارند. همانطور که کودکان بالغ می شوند و درک پیچیده تری از آداب معاشرت به دست می آورند، والدین باید به کودک کمک کنند تا بین دروغ های مصلحتی و دروغ های واقعی تفاوت قائل شوند. به خواندن ادامه دهید تا بیاموزید…