فارسی هادرمان استرس • فارسی ها

برچسب: درمان استرس

۱۱ تکنیک مبتنی بر علم برای رفع استرس

استرس یکی از بزرگترین چالش های سلامتی است که امروزه با آن مواجه هستیم. در حالی که مقدار کمی از استرس مثبت می تواند برای ما مفید باشد، استرس مزمن مداوم می تواند منجر به بسیاری از مشکلات جدی سلامتی شود یا آنها را تشدید کند. و با توجه به اینکه ویروس کرونا هنوز سلامت و رفاه جهان را آزمایش…