فارسی هادرد آپاندیس • فارسی ها

برچسب: درد آپاندیس

علائم بارز درد و التهاب آپاندیس چیست؟

آپاندیس یک کیسه انگشتی شکل که از روده بزرگ در سمت راست پایین شکم شما بیرون می زند. آپاندیسیت یا التهاب آپاندیس باعث درد در سمت راست پایین شکم می شود. با این حال، در بیشتر افراد، درد از اطراف ناف شروع می شود و سپس حرکت می کند. با بدتر شدن التهاب، درد به طور معمول افزایش می یابد…