فارسی هاخورش فسنجان و کشک • فارسی ها

برچسب: خورش فسنجان و کشک

خورش فسنجان و کشک

خورش فسنجان و کشک همینک در مجله آنلاین فارسی ها با مطلب”خورش فسنجان و کشک” در خدمت شما کاربران گرامی هستیم . “خورش فسنجان و کشک” یکی از غذاهای محلی تفرش است. خورش فسوجن کشک (فسنجان) تفرشی همان خورش فسنجان است که به گونه های مختلف در تفرش درست می شود. در واقع به جای رب انار از ماست یا…