فارسی هاخشونت • فارسی ها

برچسب: خشونت

آمار فاجعه بار از تعرض و تجاوز جنسی در آمریکا

خشونت جنسی میلیون ها آمریکایی را تحت تأثیر قرار می دهد. هر 73 ثانیه یک آمریکایی مورد تجاوز جنسی قرار می گیرد.به طور متوسط، سالانه 463634 قربانی تعرض جنسی و تجاوز جنسی در ایالات متحده وجود دارد. جوانان در معرض بیشترین خطر خشونت جنسی هستند. این مقاله با منابع معتبر درباره تعرض و تجاوز جنسی در آمریکا گردآوری شده است.…