فارسی هاحدیث قدسی • فارسی ها

برچسب: حدیث قدسی

حدیث قدسی یعنی چه؟

حدیث قدسی یعنی چه؟ همینک در مجله آنلاین فارسی ها با مطلب"حدیث قدسی یعنی چه؟" در خدمت شما کاربران گرامی هستیم . حدیث قدسی سخنی است که آن را به پیامبر اکرم از قول خدا گزارش داده است و در الفاظ آن تحدی و اعجازی وجود ندارد. در ایـن زمینه که در حدیث قدسی، معنا از جانب خداسـت هـیچ وجـه…