فارسی هاحافظ خوانی • فارسی ها

برچسب: حافظ خوانی

چند شعر عاشقانه از حافظ بخوانیم

چند شعر عاشقانه از حافظ بخوانیم همینک در مجله آنلاین فارسی ها با مطلب"چند شعر عاشقانه از حافظ بخوانیم" در خدمت شما کاربران گرامی هستیم .   خـرم ان روز کـز ایـــن منـزل ویـران بــروم آسان جان طلبــم و از پـی جـانان بــــروم گـر چــه دانم که بــه جایی نبـرد راه غریب مـن به بوی ســـر ان زلف پریشان بـــروم…