فارسی هاجملات تاکیدی • فارسی ها

برچسب: جملات تاکیدی

جملات تاکیدی مثبت چگونه کار میکند؟

جملات تاکیدی مثبت چیست؟  جملات تاکیدی مثبت به عنوان عباراتی در نظر گرفته می‌شوند که شما با خود تکرار می‌کنید تا دید مثبت‌تری نسبت به خود ایجاد کنید. چیزهایی مانند "من لایق عشق هستم"، "من برای بدنم سپاسگزارم" و "من توانایی رسیدن به رویاهایم را دارم" همگی جملات تاکیدی مثبت هستند. کرکلند می‌گوید: «تأییدات مثبت شکلی از خودگفتاری است که…