فارسی هاثواب • فارسی ها

برچسب: ثواب

آشنایی با سوره زلزله

آشنایی با سوره زلزله همینک در مجله آنلاین فارسی ها با مطلب"آشنایی با سوره زلزله " در خدمت شما کاربران گرامی هستیم . شأن نزول و محتوای سوره زلزال این سوره مبارکه از نظر ترتیب نزول نود و سومین سوره قرآن کریم است که پس از سوره نسا و قبل از سوره حدید در مدینه به پیامبر گرامی اسلام صلی…