فارسی هاثروتمندترین زنان جهان • فارسی ها

برچسب: ثروتمندترین زنان جهان

ثروتمندترین زن جهان در سال ۲۰۲۳ کیست؟

ثروتمندترین زن جهان در سال 2023 فرانسوا بتنکورت مایرز با ثروت خالص بیش از 50 میلیارد دلار است. مالک شرکت زیبایی لورآل زمانی که مادرش، لیلیان، که خود ثروتمندترین زن زمان خود بود، در سال 2017 درگذشت، ثروت اش را به ارث برد. فرانسوا همچنین رئیس بنیاد بتنکورت شولر و نویسنده برجسته آثار اساطیری یونان است. ثروتمندترین زنان جهان در…

  • خانه
  • ثروتمندترین زنان جهان