فارسی هاتوقف مشاجره و دعوا • فارسی ها

برچسب: توقف مشاجره و دعوا

۵ راه برای متوقف کردن مشاجره در کمتر از یک دقیقه

ما اینجا در مورد یک مناظره خوب و منطقی صحبت نمی کنیم، جایی که شما ایده های عالی دارید، و طرف مقابل نظرات خود را دارد ، و شما یک رفت و برگشت سالم را شروع می کنید که احساس لذت می کنید. منظورمان در اینجا مشاجره است البته بیشتر هدف این مقاله مشاجره بین زوجین است - جایی که…