فارسی هاتقویت حافظه • فارسی ها

برچسب: تقویت حافظه

چند نوع حافظه داریم؟ به همراه بهترین راه تقویت حافظه

در مغز ما چهار نوع حافظه حسی، کوتاه مدت، کاری و بلند مدت وجود دارد. برخی از انواع حافظه بیشتر از سایر حافظه ها تحت تأثیر قرار می گیرند. این مقاله به بررسی چگونگی تفاوت انواع حافظه و همچنین چگونگی تأثیر آلزایمر بر هر نوع حافظه می پردازد. در انتهای مقاله بهترین راهها برای تقویت حافظه را برای شما بازگو…