فارسی هاتفاوت حدیث قدسی با آیات قرآنی • فارسی ها

برچسب: تفاوت حدیث قدسی با آیات قرآنی

حدیث قدسی یعنی چه؟

حدیث قدسی یعنی چه؟ همینک در مجله آنلاین فارسی ها با مطلب"حدیث قدسی یعنی چه؟" در خدمت شما کاربران گرامی هستیم . حدیث قدسی سخنی است که آن را به پیامبر اکرم از قول خدا گزارش داده است و در الفاظ آن تحدی و اعجازی وجود ندارد. در ایـن زمینه که در حدیث قدسی، معنا از جانب خداسـت هـیچ وجـه…

  • خانه
  • تفاوت حدیث قدسی با آیات قرآنی