فارسی هاتشنج • فارسی ها

برچسب: تشنج

چه چیزی باعث تشنج در بزرگسالان میشود؟

تشنج یعنی حمله ناگهانی به فعالیت مغزی که معمولاً چند ثانیه یا چند دقیقه طول می کشد و از هر 10 نفر یک نفر در طول زندگی خود تشنج را تجربه می کند. قند خون پایین، تب بالا، آسیب های مغزی تروماتیک (TBIs)، و عوارض جانبی داروها - از جمله عوامل دیگر - می توانند برای اولین بار در بزرگسالان…