فارسی هاترس از قضاوت • فارسی ها

برچسب: ترس از قضاوت

۵ راه عالی برای غلبه بر ترس از قضاوت شدن

به گفته بسیاری از محققان، تنها ترس های طبیعی که هنگام تولد داریم، الف) ترس از افتادن و ب) ترس از صداهای بلند است. فراتر از آن، هر چیز دیگری یک ترس آموخته شده است. اگر این درست باشد، و ما برای یادگیری این ترس‌ها وقت گذاشتیم، پس ما می‌توانیم راه حل کنار گذاشتن آن ترس ها را هم بیاموزیم…