فارسی هابیوپسی تیروئید • فارسی ها

برچسب: بیوپسی تیروئید

بیوپسی تیروئید چیست؟

بیوپسی تیروئید چیست؟ بیوپسی تیروئید روشی است که علائم سرطان تیروئید را بررسی می کند. سرطان تیروئید نوعی سرطان است که در تیروئید - غده پروانه‌ای شکل که در جلوی گردن قرار دارد، ایجاد می‌شود. تیروئید شما بخشی از سیستم غدد درون ریز است و به تنظیم متابولیسم بدن کمک می کند در صورت ایجاد ندول تیروئید یا رشد یا…