فارسی هابیماری خود ایمنی • فارسی ها

برچسب: بیماری خود ایمنی

نادرترین بیماری های خودایمنی در جهان

حدود 4.5 درصد از جمعیت جهان حداقل با یک اختلال خودایمنی زندگی می کنند. اختلال خودایمنی مشکل است زیرا سیستم ایمنی بدن شما علیه بدن شما می چرخد ​​و شروع به حمله به بافت ها و اندام های شما می کند. سیستم ایمنی که قرار است از شما در برابر میکروارگانیسم‌های مهاجم محافظت کند، دیگر نمی‌تواند بین سلول‌های سالم بدن…

ویروس کرونا در بلند مدت چه عوارضی دارد؟

ویروس کرونا در بلند مدت چه عوارضی دارد؟ همینک در مجله آنلاین فارسی ها با مطلب”ویروس کرونا در بلند مدت چه عوارضی دارد؟” در خدمت شما کاربران گرامی هستیم . با گذشت چند ماه از همه‌گیری کرونا، محققان متوجه شدند که هرچند بیشتر افراد آلوده به ویروس به طور کامل بهبود یافته‌اند، اما برخی دیگر بعد از گذشت ماه‌ها همچنان…