فارسی هابراساس نیاز جامعه در کشور نوآوری باید تبیین شود • فارسی ها

برچسب: براساس نیاز جامعه در کشور نوآوری باید تبیین شود

براساس نیاز جامعه در کشور نوآوری باید تبیین شود

براساس نیاز جامعه در کشور نوآوری باید تبیین شود معاون پژوهش وفناوری دانشگاه شهید بهشتی گفت: برای اینکه نوآوری در درون دانشگاه شکل بگیرد باید شرکت‌های دانش بنیان به صورت منطقه‌ای تقسیم‌بندی شده و فعالیت‌های آنها براساس نیاز هر نقطه از کشور تبیین شوند. به گزارش فارسیها به نقل از فارس،بابک شکری معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید بهشتی  با…

  • خانه
  • براساس نیاز جامعه در کشور نوآوری باید تبیین شود