فارسی هاانقراض • فارسی ها

برچسب: انقراض

۸ گونه جانوری که از انقراض نجات پیدا کردند

در حالی که برخی از گونه ها مانند کرگدن سفید شمالی تقریباً منقرض شده مورد توجه قرار می گیرند، برخی دیگر بدون اینکه کسی متوجه شود ناپدید می شوند. با این حال، هر چند وقت یکبار، برخی از جمعیت های حیوانات موفق به بهبودی می شوند. این داستان‌های موفقیت‌آمیز حفاظت‌گرایی به مردم در همه جا امید می‌دهد که می‌توان گونه‌های…