فارسی هاامام حسین(ع) • فارسی ها

برچسب: امام حسین(ع)

خصوصیات اخلاقی حضرت محمد(ص)چگونه بود؟

خصوصیات اخلاقی حضرت محمد(ص)چگونه بود؟ همینک در مجله آنلاین فارسی ها با مطلب"خصوصیات اخلاقی حضرت محمد(ص)چگونه بود؟" در خدمت شما کاربران گرامی هستیم . در سیره عملی پیامبر (ص) صدها نمونه از اخلاق نیک و زیبا وجوددارد که هر کدام نشانگر قطره ای از اقیانوس عظیم حسن خلق آن حضرت است، همان گونه که خداوند با تعبیر «و انک لعلی…