فارسی هاافراد سالمند • فارسی ها

برچسب: افراد سالمند

حقایقی که هر زنی باید درباره کرونا بدونه!

حقایقی که هر زنی باید درباره کرونا بدونه! ویروس کرونا تأثیری نسبتاً متفاوت بر زن‌ها و مردها می‌گذارد. در این مطلب به نکات اساسی اشاره می‌کنیم که شما به عنوان یک خانم باید از آن‌ها آگاه باشید شما کمتر احتمال دارد بر اثر کرونا جان خود را از دست بدهید هرچند ظاهراً آمار ابتلای زنان و مردان به ویروس جدید…