فارسی هاازادی خرمشهر • فارسی ها

برچسب: ازادی خرمشهر

آزادسازی خرمشهر چگونه رخ داد؟

آزادسازی خرمشهر چگونه رخ داد؟ همینک در مجله آنلاین فارسی ها با مطلب"آزادسازی خرمشهر چگونه رخ داد؟ " در خدمت شما کاربران گرامی هستیم . سوم خرداد و فتح خرمشهر با تاریخ ایران گره خورده است. فتح خرمشهر برای تاریخ ایران بیش از آنکه فتح یک سرزمین باشد؛ نماد و ارزشی از یک سلسله خواستن‌ها و شهادت‌ها و استقامت‌ها است.…