فارسی هااتاق نمک • فارسی ها

برچسب: اتاق نمک

درباره اتاق های نمک چه میدانید؟

آیا اتاق نمک می تواند برای شما مفید باشد؟ دکتر یانگ می گوید: «شاید. «این چیزی است که ممکن است ارزش امتحان کردن را داشته باشد، به خصوص اگر مشکلات تنفسی دارید. اما آن را به عنوان یک روش اضافی برای درمان های معمولی خود در نظر بگیرید - نه یک جایگزین.اتاق‌های نمک درمانی امروزی مدیون مشاهدات طولانی‌مدت دکتر فلیکس…