فارسی هاآکرومگالی • فارسی ها

برچسب: آکرومگالی

آکرومگالی چه وضعیتی در بدن است؟

آکرومگالی وضعیتی است که در آن بدن هورمون رشد بیش از حد تولید می کند که منجر به رشد بیش از حد بافت های بدن در طول زمان می شود. ویژگی های معمولی آکرومگالی عبارتند از: دست ها و پاهای غیرعادی بزرگ ویژگی های بزرگ و برجسته صورت یک زبان بسیار بزرگ قد غیر طبیعی (اگر قبل از بلوغ اتفاق…