فارسی هاآموزش طراحی لباس • فارسی ها

برچسب: آموزش طراحی لباس

جنسیت سازی در طراحی لباس چیست؟

جنسیت سازی یکی از مهم ترین مراحل دوره های آموزشی طراحی لباس است که در واقع همان توانایی به تصویر کشیدن جنس و بافت پارچه‌های مختلف است. اگر شما این مهارت را در تصویرسازی طراحی لباس داشته باشید و به خوبی از آن استفاده کنید، زمانی که مشتری، طرح پیشنهادی شما را مشاهده می‌کند لازم نیست هیچ گونه توضیحی در…