فارسی هاآفتاب سوختگی • فارسی ها

برچسب: آفتاب سوختگی

راهکارهایی برای کاهش آفتاب سوختگی

درمان آفتاب سوختگی نام اشتباهی است - هیچ راهی برای خلاص شدن از شر آفتاب سوختگی وجود ندارد، فقط برای تسکین علائم آن تا زمانی که خود به خود از بین برود میتوانبد کارهای را انجام دهید. آفتاب سوختگی می تواند از خفیف تا شدید متغیر باشد. آفتاب سوختگی درجه یک به قرمزی پوست اشاره دارد. آفتاب سوختگی درجه دوم…