فارسی هاآرامش • فارسی ها

برچسب: آرامش

چرا ساحل اینقدر آرامش بخش است؟

یون‌ها به احیای متابولیسم سلول‌ها، تصفیه خون، خلاص شدن از شر گرده‌ها و آلرژن‌هایی که می‌توانند سینوس‌های شما را ناراحت کنند، کمک می‌کنند و سیستم عصبی خودمختار را متعادل می‌کنند تا به خواب عمیق‌تری کمک کنیم.ثابت شده است که بوی آب دریا اثر ضد افسردگی بر بدن شما دارد. تنها با استشمام بوی دریا و ساحل به آرامش مغزتان، رهایی…