چه صفتی از صفات خداوند در قرآن کریم بیشتر تکرار شده است چرا

همینک در مجله آنلاین زندگی با عنوان چه صفتی از صفات خداوند در قرآن کریم بیشتر تکرار شده است چرا به همراه پاسخ کامل به آن در خدمت شما کاربران گرامی هستیم .

خداوند بزرگ و بخشنده در قرآن کریم خود را با صفات بسیار زیادی به بندگانش معرفی کرده است .

هر کدام از این صفات نشانه جمال و جلال الهی می باشد .

یکی از صفاتی که بسیار در قرآن تکرار شده است ، صفت رحمت خداوند می باشد که در بیش از ۵۰۰ آیه قرآن کریم تکرار شده است .

واژه الرحمن در سراسر قرآن کریم ۱۵۷ مرتبه و واژگان الرحیم و رحیم و رحیما جمعاً ۱۶۶ مرتبه تکرار شده اند .

در مواردی که در قرآن کریم این کلمات آمده ، به عنوان صفت الهی است ،

به جز در آیه ۱۲۸ سوره توبه که کلمه رحیم در وصف پیامبر اکرم (ص) آمده است .

چه صفتی از صفات خداوند در قرآن کریم بیشتر تکرار شده است چرا

چه صفتی از صفات خداوند در قرآن کریم بیشتر تکرار شده است چرا

این مطلب به دسته دانستنی سایت اختصاص دارد .