جواب معمای قاتل زن در دستشویی رستوران

همینک در مجله آنلاین زندگی با عنوان جواب معمای قاتل زن در دستشویی رستوران به همراه دلایل در خدمت شما کاربران گرامی هستیم .

چند وقتی است که در فضای مجازی و صفحات اجتماعی معماهایی مطرح می شود و بسیاری از کاربران به دنبال یافتن پاسخ آنها هستند .

این رقابت های معمایی ، از سال ۱۹۹۲ برگزار شد و مردم از سرتاسر دنیا در این چالش شرکت کردند .

حالا در این قسمت می خواهیم جواب تست هوش زیر را بدهیم .

میتونی با نگاه به تصویر بگی کی قاتل این زنه؟

در تصویر یک زن به قتل رسیده ، شما نیز بر اساس شواهد و جزئیات باید حدس بزنید چه کسی قاتل است .

جواب معمای قاتل زن در دستشویی رستوران

جواب معمای قاتل زن در دستشویی رستوران

پاسخ دادن به این معما بسیار ساده است .

تنها کافی است به جزئیات عکس دقت کنید .

همانطور که می بینید شخص شماره ۴ می تواند قاتل باشد .

در نگاه اول چهره مرد بسیار مضطرب و عصبی به نظر می رسد .

همچنین مانند سایر افراد بر روی میزش چاقویی وجود نداره در حالیکه درکنار زنی که به قتل رسیده ، یک چاقوی روی زمین افتاده است .

علاوه بر این ها ، او بسیار به محل قتل نزدیک است .

همچنین تکه ای از پیراهنش در محل قتل در دستان زنی است که به قتل رسیده است .

پیراهنش نیز پاره شده و یک خراش بر روی گردنش وجود دارد .

این مطلب به دسته دانستنی ها سایت اختصاص دارد .