فارسی هاگیاه جوانی • فارسی ها

برچسب: گیاه جوانی

فواید و عوارض جینسینگ؛ گیاه جوانی

فواید و عوارض جینسینگ؛ گیاه جوانی یکی از گیاهان نیروزا در جهان «جینسینگ» است که به «گیاه جوانی» یا «نوش دارو» معروف است . این گیاه خواص متعددی دارد از جمله: * افزایش توان ذهنی * افزایش قدرت جسمی * بهبود حافظه * افزایش شادابی و نشاط * افزایش قدرت تحمل و پایداری * از بین بردن استرس * مقابله…