فارسی هاگرانی هتل ها • فارسی ها

برچسب: گرانی هتل ها

گران شدن هتل‌ها و بررسی خسارت قطع اینترنت

گران شدن هتل‌ها و بررسی خسارت قطع اینترنت(اخبار گوناگون) برخی هتلداران نسبت به تحمل خسارت ناشی از قطع اینترنت در یک هفته گذشته معترض شده‌اند. رییس جامعه هتلداران ایران می‌گوید: در حال بررسی میزان خسارت واردشده به صنعت هتلداری کشور و جبران آن از مبادی رسمی هستیم. [caption id="attachment_29773" align="aligncenter" width="640"] گران شدن هتل‌ها و بررسی خسارت قطع اینترنت[/caption] جمشید…