فارسی هاکوربینبرگزیت • فارسی ها

برچسب: کوربینبرگزیت

پیروزی قاطع محافظه‌کاران در انتخابات پارلمانی انگلیس

پیروزی قاطع محافظه‌کاران در انتخابات پارلمانی انگلیس (اخبار سیاسی) نتایج اولیه و برآوردها از انتخابات پارلمانی انگلیس حاکی از پیروزی قاطع محافظه‌کاران به رهبری بوریس جانسون است؛ پیروزیی که گفته می‌شود در 40 سال گذشته این حزب بی‌سابقه بوده و سرنوشت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را به سرعت مشخص می‌کند. [caption id="attachment_30330" align="aligncenter" width="624"] پیروزی قاطع محافظه‌کاران در انتخابات…