فارسی هاکسب و کار اینترنتی • فارسی ها

برچسب: کسب و کار اینترنتی

خسارتی به اندازه حقوق ۱۰۰ هزار نفر در نبود اینترنت

خسارتی به اندازه حقوق ۱۰۰ هزار نفر در نبود اینترنت(اخبار اقتصادی) رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌های اینترنتی شهر تهران گفت که میزان خسارت وارد شده به کسب‌وکارهای مجازی در هفته گذشته به اندازه حقوق ۱۰۰ هزار نفر تخمین زده شده است. [caption id="attachment_29842" align="aligncenter" width="640"] خسارتی به اندازه حقوق ۱۰۰ هزار نفر در نبود اینترنت[/caption] حمیدرضا اعتدال‌مهر :با…