فارسی هاکربلای ۵ • فارسی ها

برچسب: کربلای ۵

جامانده عملیات کربلای۵ که در تفحص شهید شد

جامانده عملیات کربلای۵ که در تفحص شهید شد به نقل از تاشهدا ، شهید محمود غلامی فتلکی  در سال ۱۳۴۶ در نجف آباد اصفهان بدنیا آمد در دوران هشت سال دفاع مقدس غلامی نیز مثل همه دانش آموزان مشتاق حضور در جبهه ها درس را رها کرد و با عضویت در بسیج مسجد، سنگر جبهه را انتخاب کرد و با…