فارسی هاکتابخانه • فارسی ها

برچسب: کتابخانه

خاطرات شیرین یک کتابدار

خاطرات شیرین یک کتابدار همینک در مجله آنلاین فارسی ها با مطلب” خاطرات شیرین یک کتابدار ” در خدمت شما کاربران گرامی هستیم . در کتابخانه علاوه بر اعضای معمولی، صمیمی ، گاهی جدی یا عصبانی، نوع دیگری از اعضا در طول این سال‌ها داشتیم که نمی‌دانم چه اسمی می‌شود گذاشت.   یک مراجعه‌کننده آن اوایل داشتیم که می‌گفت من…