فارسی هاکارآمدترین اقدام برای مبارزه با مفاسد سامانه «شفافیت» است • فارسی ها

برچسب: کارآمدترین اقدام برای مبارزه با مفاسد سامانه «شفافیت» است

کارآمدترین اقدام برای مبارزه با مفاسد سامانه «شفافیت» است

کارآمدترین اقدام برای مبارزه با مفاسد سامانه «شفافیت» است عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، راه اندازی سامانه شفافیت را کارآمدترین اقدام برای مبارزه با مفاسد دانست. به گزارش فارسیها به نقل از فارس،یحیی کمالی پور ، با اشاره به راه اندازی مجتمع تخصصی رسیدگی به جرائم اقتصادی گفت: یکی از چالش هایی که دستگاه قضایی از گذشته…

  • خانه
  • کارآمدترین اقدام برای مبارزه با مفاسد سامانه «شفافیت» است