فارسی هاچرا مردم از خبر گریزان هستند؟ • فارسی ها

برچسب: چرا مردم از خبر گریزان هستند؟

خبرهایی که پوستت را می‌کَنَد!

خبرهایی که پوستت را می‌کَنَد! (اخبار فرهنگی هنری) «صبح وقتی از خواب بیدار می‌شویم، باید کلاه‌خود و لباس آهنین تنمان کنیم که بتوانیم پایمان را از خانه بیرون بگذاریم و بجنگیم با هر چیزی که علیه ماست. هوا علیه ماست، آب علیه ماست، کوه علیه ماست و ...؛ برای چه؟! برای اینکه خودمان همه‌ اینها را دستکاری کرده‌ایم. ما نمی‌توانیم…

  • خانه
  • چرا مردم از خبر گریزان هستند؟