فارسی هاپیشنهادات خرید خودرو در شهریور 99 • فارسی ها

برچسب: پیشنهادات خرید خودرو در شهریور 99

توصیه های ضروری که قبل از خرید خودرو کارکرده باید بدانید

توصیه های ضروری که قبل از خرید خودرو کارکرده باید بدانید تورم در بخش خودرو امسال به طور افسار گسیخته ای رشد داشته و موجب شده تا خودرو پراید که در اسفند 98 با قیمت 60 میلیون تومان به فروش می رسید در شهریور 99 به رقم 105 میلیون تومان برسد. این خودرو که محبوب قشر ضعیف و متوسط جامعه…

  • خانه
  • پیشنهادات خرید خودرو در شهریور 99