فارسی هاپروتزهای دندانی • فارسی ها

برچسب: پروتزهای دندانی

راه جایگزینی دندان چیست؟

راه جایگزینی دندان چیست؟ ایمپلنت دندان یک درمان برای بیمارانی است که دندان هایشان را از دست داده اند اما برای همه مناسب نیست ایمپلنت دندان یکی از روش‌ها برای جایگزین کردن دندان یا دندان‌های افتاده است که هزینه زیادی هم دارد در حالی که این روش پرهزینه برای همه مناسب نیست و بسته به شرایط استخوانی فک برای حمایت…