فارسی هاپرداخت شدن ۹۹درصد سپرده مالباختگان مؤسسات اعتباری • فارسی ها

برچسب: پرداخت شدن ۹۹درصد سپرده مالباختگان مؤسسات اعتباری

پرداخت شدن ۹۹درصد سپرده مالباختگان مؤسسات اعتباری

پرداخت شدن ۹۹درصد سپرده مالباختگان مؤسسات اعتباری سرپرست دادسرای ویژه جرایم اخلالگران اقتصادی گفت: 99 درصد سپرده‌های مالباختگان مؤسسات اعتباری از طریق خط اعتباری اختصاص‌‌یافته توسط بانک مرکزی تعیین تکلیف و پرداخت شده است. به گزارش فارسیها به نقل از فارس، آیت‌الله رئیسی در بازدید از شعبات دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی از شعبه 15 این دادسرا که…

  • خانه
  • پرداخت شدن ۹۹درصد سپرده مالباختگان مؤسسات اعتباری