فارسی هاپالایشی ها در بورس • فارسی ها

برچسب: پالایشی ها در بورس

تحلیل وضعیت پالایشی ها در بورس

تحلیل وضعیت پالایشی ها در بورس گروه پالایشی یکی از گروه های بازار سرمایه است که در سال های اخیر با تغییر روند حسابداری شرکت ها در تعامل با شرکت پالایش و پخش، وضعیتی باثبات و قابل پیش بینی پیدا کرده اند. ضمنا همواره سودده بوده و با وجود بازدهی معقول، ریسک بالایی هم نداشته اند. البته این روزها این…