فارسی هاپاسپورت • فارسی ها

برچسب: پاسپورت

قوی‌ترین پاسپورت‌های جهان در سال ۲۰۲۰

اطلاعات مقاله عنوان رپورتاژ قوی‌ترین پاسپورت‌های جهان در سال 2020 پاسپورت کشورهای جهان به‌مانند یکدیگر نیست. برخی پاسپورت‌ها قدرت‌مندتر اند اعتبار و قدرت به‌مراتب بیشتری نسبت به پاسپورت‌های دیگر دارند. شهروندان کشورهایی که دارای پاسپورت قوی‌تر هستند موانع کمتری برای ورود به سایر کشورها دارند و این قطعاً مزیتی قابل توجه است. در این نوشتار قوی‌ترین پاسپورت‌های جهان در سال…