فارسی هاپادشاه عمان در سن 79 سالگی در گذشت • فارسی ها

برچسب: پادشاه عمان در سن 79 سالگی در گذشت

پادشاه عمان در سن ۷۹ سالگی درگذشت

پادشاه عمان در سن 79 سالگی درگذشت به گزارش فارسیها به نقل از فارس، تلویزیون عمان از در گذشت «قابوس بن سعید بن تیمور» پادشاه این کشور خبر داد. دولت عمان به مناسبت در گذشت پادشاه این کشور سه روز عزای عمومی اعلام و روز شنبه را نیز در این کشور تعطیل کرد. پادشاه عمان که در سن 79 سالگی…

  • خانه
  • پادشاه عمان در سن 79 سالگی در گذشت