فارسی هاپادشاه عمان درگذشت • فارسی ها

برچسب: پادشاه عمان درگذشت

پادشاه عمان در سن ۷۹ سالگی درگذشت

پادشاه عمان در سن 79 سالگی درگذشت به گزارش فارسیها به نقل از فارس، تلویزیون عمان از در گذشت «قابوس بن سعید بن تیمور» پادشاه این کشور خبر داد. دولت عمان به مناسبت در گذشت پادشاه این کشور سه روز عزای عمومی اعلام و روز شنبه را نیز در این کشور تعطیل کرد. پادشاه عمان که در سن 79 سالگی…