فارسی هاوظیفه مترسک برای حفاظت از مزرعه • فارسی ها

برچسب: وظیفه مترسک برای حفاظت از مزرعه

وظیفه مترسک برای حفاظت از مزرعه

وظیفه مترسک برای حفاظت از مزرعه همینک در مجله آنلاین فارسی ها با مطلب” وظیفه مترسک برای حفاظت از مزرعه ” در خدمت شما کاربران گرامی هستیم . زمین‌های زعفران را آبان آب می‌دهیم.   کلاغ‌ها می‌ایستند جلوی آب. آب، توی زمین پیش می‌رود و کلاغ‌ها جلوی آب راه می‌روند. دلم می‌خواهد بیل بدهم دست کلاغ‌ها تا کمک کنند. به…

  • خانه
  • وظیفه مترسک برای حفاظت از مزرعه