فارسی هاوزارت کار • فارسی ها

برچسب: وزارت کار

تشکیل جلسه مزد سال آینده کارگران تا دو هفته دیگر

تشکیل جلسه مزد سال آینده کارگران تا دو هفته دیگر (اخبار اقتصادی) نماینده کارگران در شورای عالی کار با تشریح جزئیات دویست و هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی کار از برگزاری نشست دستمزد سال آینده کارگران در دو هفته آینده خبر داد. [caption id="attachment_30728" align="aligncenter" width="350"] تشکیل جلسه مزد سال آینده کارگران تا دو هفته دیگر[/caption] ناصر چمنی اظهار…