فارسی هاوزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی • فارسی ها

برچسب: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

واریز شدن سومین مرحله حمایت معیشتی

واریز شدن سومین مرحله حمایت معیشتی سخنگوی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: با توجه به تعطیلی روز ۴شنبه سومین مرحله از حمایت های معیشتی ساعت ۲۴ امشب ۸ بهمن به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. به گزارش فارسیها به نقل از فارس، سخنگوی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: با توجه به تعطیلی روز ۴شنبه سومین مرحله از حمایت…

  • خانه
  • وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی