فارسی هاواکسن جدید مالاریا با پروتئین ویروس قدیمی تولید شد • فارسی ها

برچسب: واکسن جدید مالاریا با پروتئین ویروس قدیمی تولید شد

واکسن جدید مالاریا با پروتئین ویروس قدیمی تولید شد

واکسن جدید مالاریا با پروتئین ویروس قدیمی تولید شد گروهی از محققان برای تولید یک واکسن جدید مقابله با بیماری مرگبار مالاریا، از ویروس موزائیک توتون استفاده کردند که یک قرن پیش شناسایی شده و تنها در گیاهان تکثیر می شود. به گزارش فارسیها به نقل از فارس، واکسن جدید بیماری مالاریا که با استفاده از ویروس موزائیک توتون ابداع…

  • خانه
  • واکسن جدید مالاریا با پروتئین ویروس قدیمی تولید شد